Solid Edge - 2D en 3D CAD voor de Werktuigbouw

Solid Edge Free 2D Drafting

In dit artikel aandacht voor de Gratis 2D-versie van Solid Edge die iedereen kan downloaden van de Solid Edge website. Uitleg wordt gegeven over de installatie en het gebruik bij het maken van de eerste tekeningen.

2D Drafting
Al enige tijd is Solid Edge 2D volledig gratis beschikbaar voor iedereen die 2D tekeningen wil maken. Dit gedeelte van Solid Edge is geheel gelijk aan de Drafting omgeving van het volledige pakket inclusief alle parametrische functies en translators voor bijvoorbeeld AutoCAD-bestanden. De 3D- functies die uiteraard wel in de commerciële versies zitten, zijn verwijderd of afgeschermd. Via de “Free 2D” link op de Solid­Edge.com website is de installatiefile van ca. 300 Mb beschikbaar. Op de site wordt een aantal contactgegevens gevraagd waarna de download start. Kort daarna wordt een licentiefile per e-mail naar de gebruiker gestuurd. Na installatie van Solid Edge dient deze op de juiste plaats gezet te worden, waarna het tekenen kan starten.

Starten
Zoals gebruikelijk wordt het pakket gestart via het Start-menu. Vervolgens zal het opstartscherm verschijnen. Dit is een pagina met een aantal veel gebruikte functies zoals het aanmaken van nieuwe en het openen van bestaande tekeningen, een aantal handige links, een ‘Tip of the day’ en de ‘Tutorials’ met een aantal trainingen. Onderaan het scherm is een optie te vinden ‘Apprentice Mode’. Indien deze staat aangevinkt wordt de gebruiker geholpen bij iedere nieuwe handeling die wordt uitgevoerd. In een apart window, de Command Assistant, worden tips gegeven afhankelijk van de werkzaamheden die de gebruiker aan het uitvoeren is. Via de Command Finder wordt de gebruiker ook geholpen bij het kiezen van de juiste commando’s. Typt de gebruiker in dit veld een omschrijving van een functie die deze zoekt, dan wordt een overzicht gegeven van beschikbare commando’s.

Zodra de hulp niet meer noodzakelijk is, kan deze worden uitgeschakeld via het vinkje op het startscherm. Ook via het Tools/Options formulier zijn de helpfuncties te regelen. Met ‘Create 2D Drawing’ wordt een nieuwe tekening gestart. Ook via het File/New commando en het ‘New’ icon links bovenaan wordt een nieuw tekenblad aangemaakt. Een nieuwe tekening bevat een standaard kader waarvan het formaat kan worden aangepast via File/Sheet Setup. Hier kiest de gebruiker de afmetingen van het papier en het gewenste kader. Direct onder de selecteerpijl zijn de tekenfuncties te vinden zoals lijnen, cirkels, afrondingen en arcering. Rechtsboven is een aantal veelgebruikte zooming commando’s te vinden. Hiernaast een knop met een vraagteken die in een apart window de Help laat zien van ieder geselecteerd commando. Veel hulp bij het gebruik kan ook gevonden worden in het online ‘Help’ menu. Verder is uitleg te vinden in een aantal documenten op de Solid Edge website waaronder een FAQ.

Associatief tekenen
Ook deze gratis 2D-versie van Solid Edge kan volledig ‘Parametrisch’ en ‘Associatief’ gebruikt worden. Met ‘Parametrisch’ bedoelen we dat geometrie via variabelen aangestuurd kan worden, waarbij ook relaties tussen variabelen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld de Lengte van een onderdeel is altijd gelijk aan de Breedte x 2. Bij ‘associatief’ tekenen zijn relaties tussen tekenelementen aanwezig waardoor geometrie zich automatisch aanpast door wijzigingen in de schets. Zo blijft het beginpunt van de ene lijn altijd vastzitten aan het eindpunt van de andere en blijft bijvoorbeeld de cirkel van een gat altijd in het midden van een vlak.

De associtieviteit kan Aan en Uit gezet worden. Direct na installatie van Solid Edge staat deze functie nog uitgeschakeld. Hierdoor zijn lijnstukken die aan elkaar getekend worden nog niet met elkaar verbonden via de zogenaamde Constraints. De associativiteit kan aangezet worden via de functie ‘Mantain Relationships’ in het Tools menu. Vanaf dat moment worden alle nieuw schetsen die de gebruiker maakt voorzien van Geometrische Constraints zoals een Connect om lijnstukken ‘kop-staart’ aan elkaar te koppelen. De constraints kunnen als symbolen op de schetsen zichtbaar gemaakt worden met de functie ‘Relationships Handles’ die in hetzelfde Toolsmenu is te vinden. Deze symbolen dienen alleen als hulp om te zien welke relaties aanwezig zijn. Ze worden uiteindelijk bij het printen of plotten niet zichtbaar.

Tijdens het tekenen kunnen alle tekenelementen, constraints en maatvoering geselecteerd worden met de Selectie­tool om ze vervolgens te wijzigen of te verwijderen met de ‘Delete’-toets op het toetsenbord.

EdgeBar
Aan de linkerzijde van het scherm staat de zogenaamde EdgeBar. Dit venster heeft aan de bovenzijde drie tabbladen voor het werken met Layers, Library voor symbolen bibliotheken en Groups voor het groeperen van schetsdelen.

Via de Library kan de gebruiker een tekening openen met eerder definieerde symbolen die vanaf hier via Drag & Drop in een tekening geplaatst kunnen worden. Onder andere AutoCAD Blocks kunnen hiervoor, zonder ze van te voren te vertalen, gebruikt worden. Een aantal voorbeeld bibliotheekfiles voor Werktuigbouw en Elektrotechniek zijn terug te vinden in de map ‘Sample Blocks’ van de Solid Edge-folder.

Uitwisseling
Naast de genoemde Blocks kunnen ook AutoCAD .dwg en .dxf bestanden direct geopend en uitgeschreven worden. Dit werkt eenvoudig via de ‘File/Open’ en ‘File/Save’ As commando’s. Middels de translation wizard kan een groot aantal vertaling settings zoals lijn- en tekststijl mapping gekozen worden die via een .ini bestand kunnen worden opgeslagen en worden hergebruikt. Ook tekeningen die uit de volledige Solid Edge-versie komen en gegenereerde aanzichten bevatten van 3D-modellen en samenstellingen kunnen in de ‘Free Drafting’-versie geopend worden. Op deze tekeningen kan in 2D worden verder getekend en er kunnen ook print- en plotopdrachten gegeven worden. Het grote voordeel van het inzetten van Solid Edge 2D Drafting is het gebruik van één en hetzelfde tekenplatform voor zowel het 3D-ontwerpen als ook de simpele 2D-schetsen, schema’s en dergelijke. Omdat het 2D Drafting pakket volledig compatibel is met de commerciële versies wordt ook de Teamcenter integratie voor Solid Edge, de Embedded Client, ondersteund en kunnen de tekeningen hiermee worden beheerd.

 

 

Links