Marifoonopleiding

    Links
Marifoon

De Marifoon is steeds belangrijker geworden voor de communicatie op het water. Sluis- en brugwachters verwachten dat zowel beroepsvaart als pleziervaart de marifoon uitluisteren. Vooral op de drukke doorgaande vaarwegen is de marifoon het belangrijkste communicatiemiddel. Niet alleen in noodsituaties maar ook om bijvoorbeeld te informeren naar een vrije ligplaats in een jachthaven.

Om een marifoon te mogen gebruiken dient deze geregistreerd te zijn en heeft men de verplichte ATIS code nodig. Deze wordt alleen afgegeven aan schippers met een Basiscertificaat Marifonie, Marcom-B of SRC.

Diverse instellingen verzorgen opleidingen om kennis en vaardigheden op te doen en vervolgens op te gaan voor het examen. Zo'n marifooncursus kan vaak in één dag worden gedaan.

Bedieningscertificaten

Er bestaan vier verschillende bedieningscertificaten voor het gebruik van de marifoon:

- VHF basis certificaat (Basiscertificaat Marifonie)
Voor het bedienen van de binnenvaartmarifoon. Deze is voor zowel plezier- als beroepsvaart bedoeld.
- Short Range Certificate (SRC)
Voor de VHF-DSC marifoon klasse D, SART en EPIRB. Deze is vooral voor zeegaande jachten. Voor het examen moet u naar België.
- Restricted Operator Certificate (Marcom-B)
Voor alle VHF-DSC apparatuur, SART en EPIRB. Eigenlijk alleen voor de professionele kustvaart.
- General Operator Certificate (Marcom-A)
Voor alle zendapparatuur aan boord van schepen in de professionele intercontinentale zeevaart.

Zendvergunning en registratieplicht

In 2008 is in Nederland de zendvergunning vervangen door een registratieplicht. U dient in het bezit zijn van een bedieningscertificaat om u te kunnen registreren.

Examens Marifonie, Marcom-B en SRC

VBO Vaarbewijsopleidingen is in Nederland de examinator Marifonie en Marcom-B (GMDSS) voor de watersport.
Voor het Marcom-B certificaat is naast een theorie-examen ook de praktijktoets Operationele Vaardigheden verplicht. In Amersfoort kunt een gecombineerd examen, dus theorie en operationele vaardigheden, doen. Voor Marifonie is geen praktijkexamen.

Vaarbewijs

Een vaarbewijs is verplicht voor de schippers van de volgende vaartuigen:
  • een schip met een lengte van 15 meter of meer
  • een motorboot die korter is dan 15 meter die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken
  • een schip met een lengte van tussen de 15 en 20 meter dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of daarvoor bestemd is
  • een sleep- of duwboot

Meer informatie over het Vaarbewijs en cursussen vindt u hier.

 
     
 

GreatInfo.nl